Hero

Hyvinvointia sähköllä — visio 2030

Sähköistysalan yhteinen näkemys tulevaisuudesta ja sähkön roolista osana jokapäiväistä elämää vuonna 2030

Teema01

Viihtyisät ja energiatehokkaat rakennukset 

 

Rakennukset palvelevat käyttäjiään ja tuottavat energiaa.

Rakennusten talotekniikka luo käyttäjille parhaan mahdollisen ympäristön asua ja työskennellä säätämällä lämmitystä, valaistusta, ilmanvaihtoa ja muita olosuhteita.

Älykkäät sähköistys- ja automaatioratkaisut ohjaavat toimintoja energian tarpeen ja hinnan mukaan.

Rakennukset tuottavat uusiutuvaa energiaa auringosta sekä ilman ja maan lämmöstä. Ne varastoivat osan siitä ja myyvät ylijäävän sähkön verkkoon.

Rakennukset tarvitsevat nykyistä vähemmän energiaa. Vanhat on uudistettu energiatehokkaiksi ja uudet ovat lähes nollaenergiataloja.

Sähkössä on älyä

 

Älykäs sähköverkko yhdistää sähkön tuotannon, jakelun ja käytön niin rakennuksissa kuin liikenteessä.

Älyverkko varmistaa keräämänsä ja jakamansa tiedon avulla, että sähköä on kaikkialla riittävästi ja häiriöttömästi käytettävissä. Tiedon parempi saatavuus luo uusia palveluja.

Sähkö korvaa fossiilisia polttoaineita, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja pysäyttää ilmaston lämpenemisen. Älykäs sähköverkko tasaa kulutuksen ja tuotannon eroja, jolloin uusiutuvan tuuli- ja aurinkoenergian osuutta voidaan edelleen lisätä.

Kehittynyt sähkön varastointi mullistaa sähkön tuotannon, jakelun ja käytön.

Sähkön kuluttajista tulee myös sähkön tuottajia, varastoijia ja energiayhteisöjen jäseniä.

Teema03
Teema02

Sähkö liikuttaa ihmisiä ja tavaroita

 

Sähköisen liikkumisen palvelut kehittyvät ja välineet monipuolistuvat:  Autojen, joukko- ja jakeluliikenteen sekä työkoneiden käyttövoimana on sähkö. Itseohjautuvat- ja yhteiskäyttöautot lisääntyvät ja uudentyyppiset henkilö- ja tavarakuljettimet,kuten kopterit, yleistyvät.

Liikenteestä aiheutuva melu, hiukkaspäästöt ja muut ympäristöhaitat häviävät.

Autojen ja sähköllä toimivien muiden välineiden lataustarpeet on huomioitu kattavasti niin asuin- ja toimistokiinteistöissä kuin koko rakennetussa ympäristössäkin.

Kaupungistuminen, työ- ja toimintatapojen muutos ja virtuaalitodellisuuden kehittyminen muuttaa liikkumisen tarvetta ja muotoa.

Sähkö lisää hyvinvointia ja turvallisuutta

 

Sähköistys ja langaton ohjaus leviävätuusiin asioihin ja esineisiin sekä lisäävät niiden ohjailtavuutta, tehokkuutta ja toimintoja.

Esineiden internet ja paikannuksen ratkaisut synnyttävät uusia palveluja.

Uudet valaistusratkaisut lisäävät turvallisuutta, viihtyvyyttä ja ihmisten vireyttä sisällä ja ulkona sekä välittävät tietoa ympäristöstään.

Sähköistys ja älykkäät kodinkoneet lisäävät turvallisuutta, säästävät energiaa ja helpottavat ikääntyvienkin arkiaskareita.

Teema04
Vision allekirjoittajat

 

stk_liitto NSS STUL_web SESKO STEK
Toteutamme visiota -kumppanit

 

Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys Kumppani yritys