1 min read

Onnistuessaan EU:n akkuasetus edistää kiertotaloutta

Featured Image

(Sallamaari Muhosen mielipidekirjoitus Turun Sanomissa 23.3.)

Euroopan parlamentin jäsenen Elsi Kataisen mielipidekirjoitus (TS 4.3.) valotti hyvin niitä kysymyksiä, joita globaalisti kasvavaan akkujen kysyntään liittyy.

Monet arjen tutut laitteet ovat akkukäyttöisiä. Kannettava tietokone ja matkapuhelin tarjoavat liikkumisen vapauden ja etätyömahdollisuuden hyvin toimivien akkujen ansiosta. Ilman akkuja polttomoottoriauton käynnistys palauttaisi meidät 1900-luvun alkuun.

Akut ovat välttämätön osa puhtaan sähköenergian käyttöön perustuvan yhteiskuntamme sähköjärjestelmää. Sähkövarastot varastoivat aurinko- ja tuulisähkön ylijäämän ja luovuttavat sähkön käyttöömme tarpeen mukaan.

Sähköautojen ajovoima-akut ovat hiilettömän liikenteemme käyttövoiman lähde. Sähköisen liikenteen globaali kasvu jatkuu vahvana ja siksi täytyy varmistaa myös kestävä akkuraaka-aineiden saanti ja kierrätys.

Akkuasetusehdotus täydentäisi EU-maissa jo nyt hyvin toimivaa akkujen kierrätystä ja jätehuoltoa raaka-aineketjun vastuullisuus- ja hiilijalanjälkivaatimuksilla. Myös kierrätetyn raaka-aineen osuudelle oltaisiin asettamassa rajoja.

Kiertotalouden edistäminen on välttämätöntä sekä kestävän kehityksen että raaka-ainehuollon kannalta. Onnistuessaan akkuasetus lisää kierrätysmateriaalien käyttöä markkinalähtöisesti eli niin, että vaatimukset pystytään täyttämään materiaaleilla, joita on kohtuudella saatavissa markkinoilta.

Asetuksen muotoiluista ei pidä tehdä niin jäykkiä, että ne eivät jousta akkujen tuotekehityksen myötä ja esimerkiksi vaikeuta uusien materiaalien käyttöönottoa tulevaisuudessa.

Asetusehdotukseen sisältyvä akkujen elinkaaren hiilijalanjälki-ilmoitus lisäisi tietoa ilmastovaikutuksista ja auttaisi valitsemaan ilmaston kannalta hyviä vaihtoehtoja.

Asetuksen tulisi kyetä vastaamaan sekä laskennan että globaalin avoimen markkinan haasteisiin. Kohtuullista ja johdonmukaista olisi myös sisällyttää nykyiset polttomoottoriautojen akut hiilijalanjälki-ilmoituksen piiriin.

Siitä olemme MEP Elsi Kataisen kanssa aivan samaa mieltä, että akkuasetus, joka huomioi globaalin akku- ja sähköistysalan liiketoiminnan markkinahaasteet, on Suomelle kilpailuetu.

SALLAMAARI MUHONEN

toimitusjohtaja
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

Lähde: Turun Sanomat 23.3.